Förrådstjänst, Lager & Beställningar

 

Vår förrådsservice är unik och vi gör jobbet åt dig. Med denna tjänst väljer ni ut vilka produkter som alltid ska finnas på plats. Med jämna intervall inventerar vi och ansvarar för att era förbrukningsvaror alltid finns på plats.
Vi placerar städprodukterna, kemikalier och rengöringsprodukter, förbrukningsartiklar, redskap och pappersprodukter från oss direkt i era förråd.
Vår förrådsservice ger er dessutom möjligheten att samtidigt låta oss se över er förbandslåda och artiklar för Säker Hygien. Detta är både tid- och kostnadseffektivt för er.

  • Lagerkontroll av kem-, papper- och förbrukningsvaror
    Vid besök hos er gör vi en lagerkontroll av ert lager av de produkter som ingår i det lager som vi tillsammans har bestämt ska finnas hos er.
  • Beställningar
    Vi gör beställningar av era produkter när vi besöker er men ni kan också självklart beställa hos oss på order@hygiengruppen.se det ni behöver.

Telefon: 08- 511 700 77
Öppettider: Mån-Fre: 08:00 – 17:00
info@hygiengruppen.se
Kontakta oss