HTM – Hygien Total Management

 

Vi kan ta över och driva hela funktionen på entreprenad, troligtvis med kostnadssänkning och med bibehållen kvalitet som resultat. Lösningen blir skräddarsydd för dina behov.

– Med Hygiengruppens, Hygiene Total Management (HTM), tar vi ett helhetsgrepp på allt som har med hygien att göra, allt från entrémattor, lokalvård, förbrukningsmaterial i form av papper och kem till tvätt och avfall.  På ett hotell kan Hygiengruppen exempelvis sköta både lokalvård, housekeeping, fönsterputs och nattportiertjänster, eller hjälpa köket med egenkontrollprogram.

En form av all inclusive – fast på jobbet istället för på semestern.

Andra fördelar med att outsourca är att du slipper fundera på utveckling av nya idéer och lösningar för de områden som du inte brinner för eller har din främsta kunskap inom.
Du kan därmed helt koncentrera dig på företagets kärnverksamhet. Vi står för både vardagsarbetet, utvecklingen, kostnadsrationaliseringen och anpassningen till nya lagar och förordningar.

Hur resonerar andra företag?

Det blir allt vanligare att privata företag och offentliga verksamheter väljer att outsourca sina stödfunktioner och kringtjänster till en extern serviceleverantör. Enligt en undersökning anger beslutsfattare följande skäl till att man har fattat ett sånt beslut:

  • En kostnadsbesparing för företaget
  • Möjlighet att fokusera på kärnverksamheten istället för på stödjande servicetjänster eller tidsödande vikarieplanering
  • Kvaliteten och servicen blir bättre
  • Lättare att genomföra nödvändiga förändringar
  • Fasta kostnader blir rörliga (flexibilitet)
  • Enhetligt angreppssätt

 

Samma beslutsfattare har också kommenterat vad de anser vara det största problemet med att driva stödfunktioner och kringtjänster i egen regi. De vanligaste svaren är brist på tid för utveckling av nya idéer och lösningar, att det anses vara för kostsamt, att det riskerar att ta för mycket tid från kärnverksamheten samt att det saknas tillräcklig kompetens internt för att kunna leda och utveckla den verksamheten.

Det handlar om flöden – vad som ska göras, hur det ska göras och vem som ska göra det.

Fokusera på kunderna så tar vi hand om tjänsterna.

 

Telefon: 08- 511 700 77
Öppettider: Mån-Fre: 08:00 – 17:00
info@hygiengruppen.se
Kontakta oss