Hygiengruppen får nya ägare

Consivo Group förvärvar Hygiengruppen i Sverige AB

”Jag är väldigt glad att hälsa Hygiengruppen välkomna till Consivo. Förvärvet medför att vi tar steget in på ett nytt verksamhetsområde som angränsar till flera av våra befintliga bolags verksamheter. Vi ser goda möjligheter att vidareutveckla Hygiengruppen, dels genom deras starka kunderbjudande, dels genom att dra nytta av våra erfarenheter ifrån koncernens andra bolag.”, säger Pål Netsman, Koncernchef Consivo Group.

”Vi på Hygiengruppen ser fram emot att bli en del av Consivo. Vi ser många likheter i sättet att se på hur vi driver våra affärer, inte minst vad gäller att alltid sätta kunden i fokus och leverera största möjliga kundnytta. Vi uppskattar också Consivos decentraliserade affärsmodell där vi i ledningen får stor frihet att driva Hygiengruppen vidare, med stöttning från Consivo och de andra bolagen i koncernen.”, säger Stefan Berggren, VD Hygiengruppen i Sverige A