Om Hygiengruppen

Hygiengruppen säljer produkter och tjänster för Säker Hygien.

Hygiengruppen är ett svenskt kompetens- och serviceföretag inom hygiensektorn.
Företaget etablerades 2006 med medarbetare med lång erfarenhet av hygienarbete, med bred kompetens och stort engagemang.

Hygiengruppen leder, driver och utvecklar även helhetsåtaganden med
Hygiene Total Management, HTM, kring hela din hygienprocess i syfte att skapa Säker Hygien.

Vi är ett serviceföretag med fokus på Säker Hygien.