Pressmaterial

Luftrening med UVC

Hygiengruppen desinficerar luft med UV-ljus

Träningsverket i Danderyd har tillsammans med Hygiengruppen tagit ytterligare ett steg i bekämpningen av virus och bakterier.

Som ett komplement till det redan påkostade ventilationssystemet har Träningsverket investerat i 2 st luftdesinfektionsmaskiner som tillsammans renar ca 1 miljon liter per timme.

Luften filtreras och desinficeras i tre steg genom ett kolfilter, HEPA-filter och slutligen via UVC-ljus. Processen reducerar virus, bakterier och andra partiklar såsom damm och allergener med 99,75%. Detta inkluderar även COVID-191.

Vill du veta mer om luftdesinfektion till kontor, skola, restaurang etc?

Kontakta Hygiengruppen via Hygiengruppen.se eller
Anna-Kari Hermansson
072–213 59 22
anna-kari.hermansson@hygiengruppen.se