Provtagning & analys

 

Har ni rätt kvalitet på diskmaskiner, vattenrening, desinfektionsutrustning, doseringssystem och annan utrustning? Vi gör analyser och rekommendationer och kan även tillhandahålla utrustning. Självklart erbjuder vi också teknisk service för optimal driftsäkerhet.

Vi utför prover och analyser med bland annat ATP-prover. Vid provtagning dokumenteras utfallet från provtagningarna i ett dokument som ingår i egenkontrolldokumentationen.

Egenkontroller, uppföljning & dokumentation

God hygiensäkring innebär löpande kontroller av t ex rengöring och temperaturer, inspektioner och provtagning samt rapportering och kontakter med myndigheter. Vi vägleder och kan också utföra arbetet om så önskas.

Du kan ta hjälp av oss gällande egenkontroller och uppföljning och även för dokumentation eller rekommendationer inom bl a:

  • HACCP
  • Kontrollsystem i bl a kök
  • Egenkontroller inom städ och säker hygien
  • Säker Hygien genom hela din verksamhet
  • Städmetoder

 

Telefon: 08- 511 700 77
Öppettider: Mån-Fre: 08:00 – 17:00
info@hygiengruppen.se
Kontakta oss