Teknisk service disk och storkök

 

Våra välutbildade servicetekniker utför funktionskontroller, service och reparationer på din diskmaskin med målsättningen att vid funktionskontroller se om den är i behov av justeringar och reparationer. De flesta åtgärder sker direkt på plats, behövs en reparatör tillkallar vi dem åt dig.
VI utvecklar och utbildar våra servicetekniker i et nära arbete med våra samarbetspartner.

  • Funktionskontroller
    Vi besöker dig regelbundet och gör en funktionskontroll på din diskmaskin. När funktionskontroller är klar får du ett protokoll vad som utförts och om vi justerat något.
  • Service
    För att din maskin ska må bra och hålla så länge som möjligt är det viktigt att service genomförs kontinuerligt. Vår tekniker utför servicen vid ett tillfälle som passar dig.
  • Reparationer
    Behöver diskmaskinen repareras utför Hygiengruppen eller någon av våra underleverantörer den. Vi kontrollerar felet med egen personal i första hand och sköter eventuella beställningar som behöver göras.

 

Telefon: 08- 511 700 77
Öppettider: Mån-Fre: 08:00 – 17:00
info@hygiengruppen.se
Kontakta oss