UVC-desinficering för sjukvård

UVC-robot desinficering

 

UVC-tekniken är beprövad och används redan idag inom hälso- och sjukvården, biovetenskap och vattenbehandling. Den är vetenskapligt bevisad och godkänd av både CDC och WHO.  Men tekniken kunde göra än mer nytta om den användes mer. Vårdrelaterade infektioner, nosokomiala infektioner, är en utmaning inom den medicinska sektorn. Med hjälp av UVC-desinficering kan virus, bakterier och andra skadliga mikroorganismer drastiskt minska. UVC-desinficering är en effektiv metod för att skapa säkrare miljöer för både personal och patienter. UVC-ljuset förstör DNA-strukturen hos bakterier och förhindrar celldelning.

Hygiengruppen har kunskap och erfarenhet för att skapa Säker Hygien. Vi erbjuder en rad olika produkter och använder modern teknik för att skapa säkra, kostnadseffektiva och miljövänliga lösningar.

UVC-ROBOT

UVC-Roboten tar beprövad och vetenskapligt bevisad teknik till en högre nivå.

Fjärrstyrd UVC robot

 • Den största fördelen med en UVC-robot är dess möjlighet att förflytta sig. Det innebär att UVC-strålningen kommer närmre ytan som ska desinficeras. Avståndet mellan UVC-källan och ytan som ska desinficeras är avgörande för hur lång tid decinficeringen tar.
 • UVC-robotens förflyttning gör att dess UVC strålning når ytor som annars skuggats.
 • UVC-strålning i 360 grader
 • UVC-roboten kan programmeras för olika rum.
 • COVID-19 har visat sig vara känsligt för UVC-ljus
 • UVC-roboten använder inga kemikalier för att desinficera, vilket är positivt för miljön.
 • Den är enkel att installera och använda.
 • Desinficeringscyklerna dokumenteras och valideras.
 • Kräver ingen tidigare erfarenhet eller speciell kunskap för att användas.
Här kan du se en video (öppnas i externt fönster) där en UVC-robot desinficerar en operationssal.

 

UVC-LJUSTORN

Ytdesinficering är ett komplement till ordinarie städning och är effektivt mot virus och bakterier.

 • Ett UVC-torn ställs in i ett rum som ska desinficeras, exempelvis ett väntrum, en reception eller liknande. Hur lång tid det tar beror på rummets storlek men ett normalt hotellrum tar cirka 15 minuter. Inga människor får vara närvarande i rummet under processen.
 • Det är lätt att förflytta tornet mellan olika rum.
 • Tornet är utrustat med sensorer och stänger av sig automatiskt om något rör sig i dess närhet.
 • COVID-19 har visat sig vara känsligt för UVC-ljus
 • Den är enkel att installera och använda.
 • UVC-ljustornet använder inga kemikalier för att desinficera, vilket är positivt för miljön.

 

 

UVC-LUFTDESINFICERING

Många bakterier och virus sprids genom luften. Genom en effektiv desinficering av luften får du ett säkrare klimat för både personal och patienter.

 • UVC-filter
 • HEPA-filter – kan filtrera bort luftburna partiklar som har en storlek av 0,3 mikrometer (µm) i diameter.
 • Kolfilter – innehåller aktivt kol som skapar en absorption
 • Upptill 500.000 liter luft i timmen
 • Diskret och närmast ljudlös
 • Enkel skötsel
 • Låg driftkostnad

 

 

Covid-19 CORONA AKUT RENGÖRING

CoronaVåra reaktiva tjänster och produkter riktar sig till verksamheter som påverkats av COVID, eller där man misstänker att verksamheten kan ha utsatts för COVID. Med vår Corona djuprengöring hjälper vi företag att åter hygiensäkra sin arbetsmiljö. Det kan vara sjukhus, kontor, äldreboenden eller ett hotell där man haft en gäst som insjuknat.

Vi har kompetensen för att hygiensäkra din verksamhet. Om du behöver rengöring i en nödsituation där ni drabbats av ett virusutbrott har vi har kompetensen inom rengöring och hygiensäkring med desinficering med traditionella desinficeringsmedel, de senaste teknikerna och produkter samt med UVC-ljus.

Hygiengruppen tillhandahålla akut djuprengöring för sjukhus, medicinska anläggningar, tandläkare, skolor, restauranger och kommersiella byggnader för säkerställa Säker Hygien i era lokaler. Vi städar området med marknadsledande produkter och vi desinficerar det med den metod som passar bäst för er verksamhet. Med testmetoder kan vi mäta det registrerade resultatet av desinficering med UVC-ljus för den exponerade ytan.För ett hållbart resultat över tid bör man efter en djuprengöring se över sina rutiner och städmetoder för rengöring och desinficering.

Läs mer om tjänster och metoder för Säker Hygien här:

 

Telefon: 08- 511 700 77
Öppettider: Mån-Fre: 08:00 – 17:00
info@hygiengruppen.se
Kontakta oss