Vad är UVC?

Solen avger UV-A, UV-B och UV-C ljus. UV-A och en liten del av UV-B tränger igenom jordens atmosfär och når ytan. UV-C absorberas helt av atmosfären och därför har mikroorganismer ingen naturlig motståndskraft mot UV-C-ljus. UVC-ljus gör så att bland annat bakterier och virus tappar sin reproduktionsförmåga och lämnar dem inaktiva och de kan då inte längre spridas och infektera.

UV-ljus är elektromagnetisk strålning och dess våglängd mäts i nanometer (nm). Det ljus som människan kan se med blotta ögat ligger i spektrumet mellan 400 och 780nm. UV-ljus ligger i spektrumet 100 till 400nm. Det bakteriedödande UVC-ljuset, är ett segment av UV-ljus, ligger i spektrumet mellan 200 och 280nm.

DNA-struktur före och efter UVC-ljus

Hur fungerar UVC?

UVC-ljuset, eller strålningen, har en så kallad bactericid effekt. Den bryter sönder DNA strukturen hos bakterier, virus och andra mikroorganismer och förhindrar celldelning. Mikroorganismerna kan inte heller reparera den skadade DNA-strukturen. Det är viktigt att förstå att UVC ljus är skadligt och direkt exponering av UVC bör undvikas. UVC-strålning blockeras dock av både glas och plast.

 

Fungerar UVC mot COVID19?

Ja, enligt flera studier, bl a från Boston University inaktiveras Sars-CoV-2 / Covid19 vid en UVC-bestålning på ca 24 mJ/cm3, vilket våra produkter uppnår.

 

Är användningen av UVC, som ett effektivt bakteriedödande verktyg, nytt?

Nej. År 1935 bevisade forskare förmågan hos UVC-strålning att effektivt inaktivera luftburna mikroorganismer. På 1970-talet visade sig UVC-bestrålning minska TB-infektioner. Sedan början av 1990-talet har ytterligare fokus varit på effektivitet och säkerhet för UVC-produkter som ett sätt att inaktivera virus och bakterier.