Ytdesinficering

UVC desinficering

 

Ytdesinficering är ett komplement till ordinarie städning och är effektivt mot virus och bakterier. Inom sjukvården är desinficering en viktig och etablerad metod för att säkerställa miljön för både patienter och personal. Med den rådande Corona pandemin har även samhället i stort blivit medvetet om riskerna med bakterier och virus. Hygiengruppen erbjuder en rad produkter för att säkerställa att ytor och redskap desinficeras.

Vilka produkter är rätt för mitt företag?

Hygiengruppen samarbetar med ledande leverantörer av olika produkter för att säkerställa en steril process. Kontakt oss så hjälper vi dig att ta fram produkter för din verksamhet. Här finns både produkter kemiska produkter och maskiner som desinficerar med hjälp av UVC-ljus.

  • Desinficernade servetter
    Ett enkelt sätt att torka av ytor som kommer i kontakt med många människor.
  • Desinficeringsspray
    Effektiv på bänkar, receptionsdiskar och redskap.
  • UVC-torn
    Ett UVC-torn ställs in i ett rum som ska desinficeras, exempelvis ett kontorsrum, hotellrum, reception eller liknande. Hur lång tid det tar beror på rummets storlek men ett normalt hotellrum tar cirka 15 minuter. Inga människor får vara närvarande i rummet under processen.
Telefon: 08- 511 700 77
Öppettider: Mån-Fre: 08:00 – 17:00
info@hygiengruppen.se
Kontakta oss