Jobba hos oss

Som anställd hos oss på Hygiengruppen får du utvecklas och växa i ett modernt och framgångsrikt företag. Det är viktigt för oss att du som medarbetare känner dig delaktig och betydelsefull. Vi ser till att du får all den kunskap, information och de resurser du behöver för att kunna utföra dina arbetsuppgifter på bästa sätt och trivas med ditt arbete. Som anställd hos oss får du löpande utbildning inom städning, miljö och kundservice. Vi håller dig informerad om våra mål och visioner och lyssnar gärna på dina idéer och synpunkter.

Skicka in en intresseanmälan idag

Söker du arbete så tveka inte  på att ta kontakt med oss, fyll i formuläret nedan och berätta kort om dig själv så lovar vi att återkomma med de frågor och svar som vi behöver ifrån dig.

Just nu söker vi

Arbetsledare
Städare/ städerska lokalvårdare
Diskare

Vår Mision

Att ett nära samarbete och partnerskap med oss skall leda till att våra kunder känner sig trygga, får en enklare vardag och att de kan bli mer lönsamma!

Vår Vision

Att ge dig som kund en helhetslösning där du kan känna dig trygg och värna om ett långsiktigt samarbete där just dina behov och önskemål blir uppfyllda

Företagets affärsidé

Hygiengruppens affärsidé är att optimera hela hygienprocessen inom Hotell och restaurangmarknaden i Sverige. Genom rätt utbildad personal, utrustning-, produkter- och kunskap om vilka metoder, redskap och åtgärder som behövs för att förenkla, effektivisera och skapa lönsamhet för våra kunder.

Kundorienterade

Vi ser till våra kunder som om de vore vår familj. Vi värdesätter deras feedback och vi använder den för att förbättra vårt arbete.

Lyhörda

Inom Hygiengruppen är vi lyhörda gentemot både kunder och medarbetare. Vi är engagerade i att lösa våra kunders problem

Kvalité

Kvaliteten på våra produkter och tjänster skall upplevas som mer attraktiva än konkurrenternas och därmed skapa ett mervärde för kunderna

 

Vi stöder kampen för rent vatten!

Rent vatten är en väsentlig del i allt hygienarbete och en förutsättning för liv och hälsa. Hygiengruppen stöder kampen för att främja tillgången till rent vatten i tredje världen. Vårt stöd för denna fråga kommer att utvecklas. Idag fokuserar vi på att lyfta fram organisationer som har utvecklade program för att verkligen göra skillnad. Vi uppmanar alla att besöka dessa webbplatser och läsa om hur man kan bidra och påverka situationen.

Hållbarhetsarbete

HygienGruppens hållbarhetsarbete är ett långsiktigt program som ska hjälpa oss som företag med utmaningen att bidra till ett mer hållbart samhälle

Hög affärsmoral

Våra relationer ska präglas av en hög affärsmoral. Vi tar ansvar för vårt företagande och visar hänsyn och lojalitet mot samtliga inblandade aktörer.  Alltid agera i linje med lagen och det är en självklarhet att såväl HygienGruppen som våra affärspartners, leverantörer och kunder alltid följer tillämpliga lagar och regler. Vi tolererar inte korruption i någon form.

Kvalité

Miljöanpassa verksamheten så långt det är tekniskt och ekonomiskt möjligt samt förenligt med verksamhetens åtagande. Minska användningen av icke förnyelsebara råmaterial samt minimera mängden avfall och påverkan som verksamhet och produkt kan ha på miljön. Mota växthuseffekten genom effektivare transporter,

Miljö

Utsläpp till mark, vatten och luft ska förebyggas och begränsas. Användningen av ämnen och kemikalier som kan vara skadliga för människor och natur ska begränsas. Vi erbjuder miljöanpassade produkter inom varje område. Vi prioriterar produkter märkta med Svanen och Bra mijöval. Vi har ISO-certifiering enligt standarden för kvalitet och miljö.

Jämställdhet

Vi accepterar inte att våra affärspartners, leverantörer eller anställda utsätts för kränkande behandling på grund av kön, religiös tillhörighet, etnicitet, sexuell läggning, ålder eller handikapp. Vi värnar om varje enskild individ och dess trygghet på arbetsplatsen

Socialt ansvar

HygienGruppen stöder kampen för att främja tillgången till rent vatten i tredje världen. Vårt stöd för denna fråga kommer att utvecklas. Idag fokuserar vi på att lyfta fram organisationer som har utvecklade program för att verkligen göra skillnad. Vill du delta så tveka inte på att ta kontakt med oss så hjälper vi dig och ditt företag att  verka för en god sak.

Personal

Sträva efter att vara en modern och dynamisk arbetsplats. Erbjuda kreativa och säkra arbetsmiljöer som stimulerar och uppmuntrar nytänkande. Gemenskap och kamratskap är viktigt. Vi strävar efter att ta tillvara våra medarbetares erfarenheter och kunskap. Erbjuda möjlighet till utveckling inom företaget. Att jobba på HygienGruppen ska vara kul!