Produkter för Säker Hygien

Som aktör i hygien och städbranschen i Sveriges största stad vet vi att konkurrensen är hård och att många gärna pressar såväl priser som villkoren för de anställda – något som kan resultera i bristande kvalitet. Vi visar att du som kund både kan få rätt ekonomi och högsta möjliga kvalitet, samtidigt som vi ser till att bygga upp långsiktiga relationer med både kunder och anställda.

Rent och snyggt är viktigt för trivseln

Hygiengruppen AB

Vi tillhandahåller allt ifrån vårt helhetskoncept där vi tillhandahåller management, personal och utrustning inom städ och disk samt nattportier inom hotell och restaurangbranschen. Vi tar ansvar för ledning, inköp och ekonomi samt genomförande och uppföljning  för att säkerställa bästa resultat till bästa tänkbara investering

 • Management
 • Erfaren personal
 • Utbildning
 • Utrustning
 • Produkter
 • Uppföljning
 • Nattportier – bemanning
 • Erfaren personal
 • Reception
 • Bokning
 • Kundservice
 • Städ
 • Diskare – bemanning
 • Erfaren personal
 • Utrustning
 • Produkter
 • Vattenfilter
 • Uppföljning
 • Maskiner
 • Produkter
 • Utrustning
 • Vattenfilter
 • Hygien och ekonomiprogram
 • Utbildning